top of page
_logoPNGtoWWW.png

Sv. Urban

14. prosince 2018 23:00:00

Autor:

Jiří Eisenbruk

Nové kostely, kaple či boží muka vznikají v současné době jen málokdy. Jednou z výjimek je malá sakrální stavba, která vznikla ve sklepní uličce v Chvalovicích. O její výstavbě rozhodli členové Spolku chvalovických vinařů na svém shromáždění. Kaplička, snad podle názvosloví spíše boží muka, se nachází na malém náměstíčku zhruba uprostřed sklepní uličky. Druhou prosincovou sobotu ji v rámci malé slavnosti vysvětil farář z místní farnosti p. Jaroslav Kárník. Jelikož se na vzniku malé stavby zasvěcené sv. Urbanovi podíleli místní vinaři, spíše neformální projev pana faráře se ubíral tímto směrem. Přečetl několik pasáží z knihy Sirachovcovy, které můžeme brát ve vztahu k vínu jako tehdejší určitý kodex chování, která však platí dodnes: Nebuď hrdinou v pití vína, víno totiž zahubilo mnoho lidí. Veselím pro srdce a radostí pro duši je víno, pije-li se včas a jen proti žízni. Bolestí hlavy, hořkostí a potupou je víno, když se pije v hádce a hněvu. Opilost stupňuje hněv hlupáka, až ho zničí, ubírá mu sílu a zasazuje rány. Při pití neurážej souseda a nesměj se mu v jeho veselosti. Neříkej mu potupná slova. Slova pana faráře podtrhly náboženské i světské písně v podání místního souboru. Následně byla kaplička vysvěcena a bylo požehnáno i vínům místních vinařů. Stavbu sakrální stavby si vzal na starost místní mistr zedník Jiří Šerka, kovářské práce jsou dílem Jaroslava Kratochvíla z Chvalovic, sochu sv. Urbana vytvořil Jan Pátý. Celkové náklady činily 53 000 korun a uhradil je Vinařský spolek Chvalovice. V odpoledních hodinách prošli vinaři celou řadu sklepů, kde degustovali mladá vína. Celkově se shodli, že letošní rok se vydařil a vína jsou skutečně dobrá. Ovšem s jednou odrůdou jsou, což potvrzují i další vinaři, tak trochu problémy. Vysoké teploty „upekly“ Sauvignon, která v mnoha případech nemá takový buket, na který jsme zvyklí. Ovšem není třeba házet flintu do žita. Při cílevědomém školení a proměně mladého vína ještě může ukázat své kvality.

bottom of page