_logoPNGtoWWW.png

Chvalovické žehnání

23. dubna 2022 12:00:00

Autor:

Jiří Eisenbruk

Drobné sakrální památky byly a jsou ozdobou krajiny. Škoda, že za minulého režimu jich mnoho vzalo za své. Drobná políčka byla scelována v lány, zanikaly cesty, na jejichž rozcestích se tyto drobné památky nacházely. Ty se najednou ocitly uprostřed polí a řidič zemědělské techniky, možná tak trochu schválně nebo jen nepozorností, je poškodil. Naštěstí i tehdy žili rozumní lidé, kteří se přičinili, aby byly tyto pamětihodnosti zachráněny. Aspoň tím, že byly odvezeny tam, kde již nehrozilo nebezpečí jejich aktuálního zničení.

V katastru Chvalovic se na křižovatce cest pod Dívčí horou nacházel barokní sloup se sochou Ježíše Krista ve výjevu „ecce homo“. Vyroben byl s největší pravděpodobností v sochařské dílně v louckém klášteře v první čtvrtině 18. století. V 50. letech byl odvezen s dalšími drobnými památkami za kostel sv. Víta v Dyjákovičkách, kde chátral.

Zastupitelstvo Chvalovic se dlouhodobě snaží zkrášlovat intravilán obce. Není proto divu, že se rozhodlo navrátit sloup se sochou zpět na Chvalovicko. Trvalo celé čtyři roky, než byla snaha korunována úspěchem a drobná sakrální památka se zaskvěla ve svojí původní kráse. Tomu předcházelo navíc náročné restaurování Petrem Rotočilem, protože sloup byl rozbitý na několik kusů. Na původní místo bylo vyloučené sloup se sochou Ježíše Krista vrátit, a tak se volilo po dohodě s památkáři jiné místo. Nakonec byla zvolena křižovatka v jihozápadním cípu viniční tratě Dívčí hora. Byla zadána architektonická studie řešení celého prostoru a výsledek skutečně stojí za to. Cyklisté jedoucí z Nového Šaldorfa do chvalovické sklepní uličky se mohou zastavit, posadit se, a třeba chvíli i rozjímat. Další obdobné odpočinkové místo vzniklo o pár set metrů dále přímo u vjezdu do sklepní uličky na místě, kde dříve stála stará mohutná vrba.
Minulou sobotu se na místě, kde byl znovu vztyčen sloup s Ježíšem Kristem, konala slavnost žehání. Zástupci zainteresovaných organizací a představitelé obce v čele se starostou Robertem Vaňkem přiblížili náročnou cestu k současnému stavu. Na závěr oficiálního programu požehnal soše znojemský děkan Jindřich Bartoš a místní farář Jaromír Kárník.

Chvalovice jsou významnou vinařskou obcí, a tak při oslavě svoji roli sehráli i chvalovičtí vinaři, kteří přichystali degustaci tří desítek vzorků vín z viniční tratě Dívčí hora. Nechyběl skvělý guláš, tyčinky i koláčky z místní cukrárny Aleny Klapicové, které se na jazyku jen rozplývaly. Slavnosti se zúčastnilo na sto padesát místních i přespolních, kteří mají k tomuto místu vztah.

Snad se podaří dotáhnout ke zdárnému konci i plánované vybudování cyklostezky, která by spojila Znojmo s Chvalovicemi, protože pro cyklisty je cesta po státní silnici vzhledem k silnému provozu takřka sebevraždou. V současné době je stávající cyklostezka spíše pro zdatné bikery…